Undervisningsprisen 

Københavns Universitet uddeler hvert år til årsfesten Undervisningsprisen til en af universitetets fast- eller deltidsansatte undervisere for god og inspirerende undervisning.

Undervisningsprisen gik i 2023 til lektor Cecilie Rubow fra Institut for Antropologi.

Fristen for indstillinger til undervisningsprisen 2024 overskredet. Årets prismodtager modtager undervisningsprisen ved årsfesten 8. november 2024. 

Undervisningsprisen uddeles til en af universitetets fast- eller deltidsansatte undervisere for god og inspirerende undervisning. Med prisen (der også kaldes Årets Harald, opkaldt efter matematikeren Harald Bohr) ønsker KU at fremhæve og påskønne undervisning af den højeste kvalitet.

Årets underviser modtager en porcelænsugle fra Royal Copenhagen, der hvert år bliver individuelt dekoreret af en billedkunstner, og 25.000 kroner.

Københavns Universitets Uddannelsesstrategiske Råd (KUUR) træffer beslutning om tildeling af Undervisningsprisen på baggrund af de modtagne indstillinger.

Vil du indstille en kandidat til Undervisningsprisen 2024

Studerende og medarbejdere i samarbejde med studerende (fx i regi af studienævn) på Københavns Universitet kan indstille kandidater til Undervisningsprisen ved at udfylde indstillingsformularen. Indstillinger, der udarbejdes alene af en medarbejder eller underviserkollega uden inddragelse af studerende, tages ikke i betragtning.

Indstil din kandidat senest 4. april 2024

Fristen for indstillinger til Undervisningsprisen 2024 er 4. april 2024. Indstillinger modtaget senere end denne dag vil ikke blive taget i betragtning. Fristen er overskredet, og det er ikke længere muligt at indstille undervisere til undervisningsprisen 2024. 

Kriterier for tildeling af Undervisningsprisen

Københavns Universitets Uddannelsesstrategiske Råd (KUUR) har vedtaget nedenstående kriterier for tildeling af Undervisningsprisen. Når du indstiller en underviser til Undervisningsprisen, bedes du give eksempler på, hvordan underviseren lever op til kriterierne. Du må gerne indstille en underviser, selvom du ikke kan redegøre for alle kriterierne.

  1. Underviseren bidrager ekstraordinært til at opnå stort engagement, kritisk refleksion og et højt fagligt niveau hos de studerende.
  2. Underviseren formidler vanskeligt stof på en inspirerende måde og giver konstruktiv feedback til de studerende.
  3. Underviseren spiller en væsentlig rolle for fornyelse og kvalitetsudvikling af undervisningen, fx gennem introduktion af nye undervisningsmetoder og ny teknologi eller inddragelse af ny forskningsbaseret viden, til gavn for de studerende.
  4. Underviseren deler erfaringer med og inddrager kollegaer og feedback fra de studerende i udvikling af egen undervisning.
  5. Underviseren understøtter relevans i undervisningen, fx gennem inddragelse af erfaringer fra praksis og inspiration fra eksterne parter.
  6. Underviseren bidrager via sin forskningsbaserede undervisning og vejledning til, at studerende lærer at anvende videnskabelige teorier og metoder.

Uddannelses- og Forskningsministeriets (UFM) undervisningspris

Alle indstillede undervisere til KU's undervisningspris bliver automatisk indstillet til UFM’s undervisningspris, der er på 500.000 kroner. Københavns Universitets Uddannelsesstrategiske Råd udvælger to undervisere blandt de indstillede kandidater til KU's undervisningspris, som bliver universitetets nominerede til UFM's undervisningspris det efterfølgende år. Læs mere om ministeriets Undervisningspris på UFM's hjemmeside.

Har du spørgsmål?

Kontakt Søren Vernegren Kirk (soren.kirk@adm.ku.dk), Uddannelser & Studerende, for yderligere information om indstillingsproceduren.