Foto: Nikolai Linares

Årsfesten

Københavns Universitet blev grundlagt i 1479. Lige siden har universitetet fejret sin grundlæggelse ved en årlig begivenhed.

Årsfesten afholdes en fredag i november med kongelig deltagelse og består sædvanligvis af en højtidelighed i universitetets festsal om eftermiddagen og et aftenarrangement i samarbejde med en ekstern aktør.

Københavns Universitet inviterer omkring 700 gæster til årsfesten. De inviterede gæster er ledelses-, studenter- og medarbejderrepræsentanter fra universitetet samt årets æresdoktorer, doktorer og pristagere. Desuden er repræsentanter fra forskningsråd, fonde, ministerier og andre af universitetets nære samarbejdspartnere inviteret.

I 2022 foregår årsfesten fredag den 25. november.