Årsfest på Københavns Universitet 2023
Hendes Majestæt Dronning Margrethe II ankommer til festsalen ved universitetets årsfest 10. november 2023, flankeret af bestyrelsesformand Merete Eldrup og rektor Henrik C. Wegener. Foto: Nikolai Linares.

Årsfesten

Københavns Universitet blev grundlagt i 1479. Lige siden har universitetet fejret sin grundlæggelse ved en årlig begivenhed.

Årsfesten afholdes den anden fredag i november med kongelig deltagelse og består sædvanligvis af en højtidelighed i universitetets festsal om eftermiddagen og et aftenarrangement i samarbejde med en ekstern aktør.

Københavns Universitet inviterer omkring 700 gæster til årsfesten. De inviterede gæster er ledelses-, studenter- og medarbejderrepræsentanter fra universitetet samt årets æresdoktorer, doktorer og pristagere. Desuden er repræsentanter fra forskningsråd, fonde, ministerier og andre af universitetets nære samarbejdspartnere inviteret.

I 2024 finder årsfesten sted fredag den 8. november.