Årsfesten

Københavns Universitet blev grundlagt i 1479. Lige siden har universitetet fejret sin grundlæggelse ved en årlig begivenhed.

Årsfesten afholdes en fredag i november med kongelig deltagelse og består sædvanligvis af en højtidelighed i universitetets festsal om eftermiddagen og et aftenarrangement i samarbejde med en ekstern aktør.

Københavns Universitet inviterer omkring 700 gæster til årsfesten. De inviterede gæster er ledelses-, studenter- og medarbejderrepræsentanter fra universitetet samt årets æresdoktorer, doktorer og pristagere. Desuden er repræsentanter fra forskningsråd, fonde, ministerier og andre af universitetets nære samarbejdspartnere inviteret.

Næste årsfest finder sted fredag den 8. november 2019.

Læs om årsfest 2019