Doktorer

Doktorgraden er den højeste akademiske grad. Graden er blevet tildelt ved universiteter siden middelalderen, hvor der opstod et system af akademiske grader med doktorgraden som den øverste.

Proceduren er, at doktoranden skriver en disputats, en større videnskabelig afhandling, som skal antages til forsvar af det fakultet, hvor den hører til. Derefter skal den igennem et mundtligt, offentligt forsvar.