Æresdoktorer 

Æresdoktorgraden er den højeste akademiske anerkendelse, hvor modtageren ikke i forvejen har forsvaret en dansk doktordisputats. Graden bliver tildelt personer, der har ydet en omfattende og betydningsfuld forskningsindsats på internationalt niveau. Almindeligvis har vedkommende tillige spillet en væsentlig rolle for forskning og forskeruddannelse ved Københavns Universitet, som gæstelærer eller gennem internationalt forskningssamarbejde.

Årets æresdoktorer udnævnes officielt ved årsfesten.

Læs mere om æresdoktorerne.