Innovationsprisen

Københavns Universitets innovationspris gives til en forsker eller forskergruppe, der er ansat på KU og som har gjort noget særligt for at skabe ny viden og bringe den i anvendelse i samfundet. 

Innovationsprisen gik i 2023 til professor Thue W. Schwartz, Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research (se videoen til højre).

Fremragende forskning, ny viden, erhvervs- og myndighedssamarbejde, værdiskabelse og innovative resultater. Passer denne beskrivelse på en forsker eller forskergruppe, du kender? Så tal med din institutleder om indstilling af en kandidat til Innovationsprisen 2024. Prisen gives til en forsker eller forskergruppe, der er ansat på KU og som har gjort noget særligt for at skabe ny viden og bringe den i anvendelse i samfundet.

Med prisen følger et kunstværk samt 25.000 kroner.

Hvem kan indstilles?

Forskere eller forskergrupper, der er ansat på KU, og som har gjort noget særligt for at skabe ny viden og bringe den i anvendelse i samfundet.

Indstil kandidater senest 4. april 2024

Fristen for indstillinger til Innovationsprisen 2024 er 4. april 2024.
Send din motiverede indstilling til Innovation & Erhvervssamarbejde på inno@adm.ku.dk
Hent indstillingsskema.

Hvilke kriterier lægges der vægt på?

I KU’s strategi for innovation ”Ideer og løsninger til gavn” er KU’s definition på innovation ”forskningsbaseret viden, som omsættes til løsninger, metoder og processer, der skaber værdi for mennesker, samfund og miljø”. Innovation er således konkret værdiskabelse, der kan være resultatet af viden og forskning fra alle fagområder.

Ved udvælgelsen lægges vægt på, at den pågældende forsker eller forskergruppe har fået fremragende forskning til at resultere i konkret værdiskabelse, for eksempel ved at:

  • Skabe nye forskningsresultater og arbejde aktivt for, at resultaterne omdannes til forskningsbaserede løsninger eller teknologier og bringes i anvendelse i samarbejde med eksterne partnere eller ved at etablere en ny virksomhed;
  • Arbejde aktivt for at fremme den innovative tankegang hos undervisere, ph.d.-studerende og studerende og således være en god ambassadør for innovationsområdet på KU;
  • Bygge nye gode relationer til eksterne partnere; især inden for forskningsområder, hvor der ikke er tradition for forsknings- og udviklingssamarbejde med erhvervsliv, myndigheder og øvrige organisationer.

Ved udvælgelsen bliver der lagt særlig vægt på den konkrete impact af kandidatens nuværende eller fremtidige forskningsaktiviteter.

Hvem indstiller kandidater, og hvor mange kan indstilles?

Fakulteterne indstiller kandidater til prisen og motiverer deres indstilling via indstillingsskemaet. Det er dekanen, der officielt indstiller kandidater.

Hvert fakultet kan indstille højst fem kandidater, og det enkelte fakultet beslutter selv, hvordan kandidaterne udvælges.

Hvordan bliver vinderen udpeget?

Vinderen udpeges af et bedømmelsesudvalg på baggrund af indstillingerne fra fakulteterne.  Bedømmelsesudvalget består af tre interne og tre eksterne medlemmer:

  • David Dreyer Lassen, prorektor for forskning og formand for Innovationspriskomiteen
  • Karen Laigaard, chef for KU IP & Jura, Innovation & Erhvervssamarbejde
  • Marius Sylvestersen, innovationscenterchef, KU Lighthouse
  • Jan S. Hesthaven, professor og dekan på School of Basic Sciences, École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), Schweiz, og eksternt medlem af KU's bestyrelse
  • Paul Van Dun, General Manager, Leuven R&D, KU Leuven, Belgien
  • Amanda Zeffmann, Head of Consultancy Services, Cambridge Enterprise, University of Cambridge

Har du spørgsmål?

Kontakt Karen Laigaard på kala@adm.ku.dk eller telefon 35 32 70 54 for nærmere information.

Tidligere års vindere

2023: Professor Thue W. Schwartz, Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
2022: Lektor Brian Lystgaard Due, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Det Humanistiske Fakultet
2021: Professor Kristian Strømgaard, Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
2020: Professor Andreas Kjær, Biomedicinsk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
2019: Gert Martin Hald, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
2018: Ida Theilade, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
2017: Mette Marie Rosenkilde, Lærke Smidt Gasbjerg, Alexander Hovard Sparre-Ulrich & Jens Juul Holst (JJ Holst gruppen), Biomedicinsk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
2016: Bo Wegge Laursen og Thomas Just Sørensen, Kemisk Institut, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
2015: Ingolf Thuesen, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, Det Humanistiske Fakultet
2014: Matthew Stanley Johnson, Kemisk Institut, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
2013: Barbara Ann Halkier, Institut for Plante- og Miljøvidenskab, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
2012: Keld E. Andersen, Jens Christian Sørensen, Hilmer Sørensen, Institut for Fødevarevidenskab, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
2011: Kristian Helin, Jesper Christensen, Paul A. C. Closs, BRIC