Københavns Universitets guld- og sølvmedaljer

 

Prisopgaver for 2021

Udskrevet ved årsfesten den 6. november 2020

Besvarelserne skal senest
mandag den 17. januar 2022 klokken 12.00
sendes på e-mail til det pågældende fakultet:

HUM: prisopgave@hum.ku.dk  
JUR:
prisopgaver@jur.ku.dk  
SAMF:
hoeringer_og_indstillinger@samf.ku.dk 
SCIENCE:
mhn@science.ku.dk 
SUND:
prisopgaver@sund.ku.dk 
TEO:
pic@teol.ku.dk

Tværfaglige prisopgaver skal indsendes til prisopgaver@adm.ku.dk.

Tildeling af medaljer finder sted ved årsfesten i november 2022. 

 

Klima og bæredygtighed

Menneskenes forståelse af den verden, vi omgives af, er under forandring. Dette ses, ikke mindst, i vores stigende politiske og offentlige fokus på en bæredygtig omstilling generelt og bekæmpelse af klimaforandringerne i særdeleshed. Forskningen viser i dag klart, at menneskelig aktivitet påvirker miljøet på globalt niveau. Den viden stiller fundamentale krav til alle dele af samfundet. Vi står over for en grundlæggende transformation, der kan muliggøre, at den menneskelige påvirkning af det globale miljø begrænses til et niveau, der ikke påvirker fremtidige generationers mulighed for trivsel. Det rejser også en række nye forskningsspørgsmål.

Den samfundsmæssige transformation, vi står overfor, skal kombinere viden om globale miljøforhold med kulturelle, etiske, politiske, sociale, juridiske, økonomiske, teknologiske, sundhedsfaglige og naturvidenskabelige indsigter. Vi udskriver derfor denne prisopgave om den grundlæggende transformation imod et bæredygtigt samfund. I opgavebesvarelsen bedes de studerende udvælge en problemstilling, der relaterer sig til den transformation. Problemstillingen kan være monofaglig, men i så fald skal den suppleres af tværfaglige perspektiver. Vi opfordrer studerende til at skrive i grupper, og derved sikre en kombination af faglige perspektiver.

Kontakt: Professor Katherine Richardson, kari@sund.ku.dk 

Aflevering

Den tværfaglige prisopgave skal indsendes til prisopgaver@adm.ku.dk 
senest mandag den 17. januar 2022 klokken 12.00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institut for Statskundskab

 1. En analyse af ordoliberalismen med henblik på denne økonomisk-politiske filosofis stats-, bureaukrati- og demokratiforståelse.
  Kontaktperson: Professor Peter Nedergaard, pne@ifs.ku.dk 

Institut for Psykologi

 1. Der ønskes en undersøgelse af forholdet mellem kunst, æstetik, kreativitet og mental sundhed. Eksempelvis hvordan kunstnerisk kreativitet kan bruges i psykologiske behandlinger og hvordan denne anvendelse kan beskrives teoretisk.
  Kontaktperson: Professor Simo Køppe, simo.koeppe@psy.ku.dk
 1. Der ønskes en teoretisk eller empirisk undersøgelse af psykologiske perspektiver på cerebral parese (CP). Det er muligt at skrive prisopgaven indenfor to felter: Et udviklings- og/eller klinisk psykologisk perspektiv med fokus på den tidlige psykologiske udvikling (0-6 år) eller et neuropsykologisk perspektiv med fokus på børn og/eller voksne. Prisopgaven indenfor den tidlige psykologiske udvikling ønskes besvaret med en analyse af betydningen af cerebral parese for forælder-barn samspillet, barnets socio-emotionelle udvikling og/eller forældrerollen samt en belysning af hvilke muligheder tidlige psykologiske indsatser ift. familier ramt af CP indeholder. Denne opgave vejledes indenfor forskergruppen Klinisk og Sundhedspsykologi. Prisopgaven indenfor neuropsykologi ønskes besvaret med fokus på de kognitive og neuropsykologiske aspekter af CP og vil blive vejledt indenfor forskergruppen Kognition og Klinisk Neuropsykologi.
  Kontaktperson: Adjunkt Katrine Røhder, katrine.rohder@psy.ku.dk

 Institut for Antropologi

 1. Der ønskes en analyse af COVID-19 situationens betydning for sociale relationer i en given kontekst.
  Kontaktperson: Professor MSO Bjarke Oxlund, bjarke.oxlund@anthro.ku.dk 
 1. Der ønskes en komparativ analyse af COVID-19 og en eller flere andre sundhedsproblemer.
  Kontaktperson: Professor MSO, ayo.wahlberg@anthro.ku.dk

Sociologisk Institut

 1. Der ønskes en analyse af COVID-19 situationen med fokus på brugen og/eller opfattelsen af sociale medier. Særligt kan der belyses, hvordan medierede rutiner og andre dagligdags praktikker påvirker vores valg, adfærd og interaktion.
  Kontaktperson: Lektor Peter Abrahamson, pa@soc.ku.dk   

Økonomisk institut

 1. Der ønskes en analyse af COVID-19-pandemiens betydning for økonomien, nationalt og/eller internationalt.
  Kontaktperson: Professor Thomas Markussen, thomas.markussen@econ.ku.dk