Københavns Universitets guldmedalje

 

Prisopgaver for 2020

Udskrevet ved årsfesten den 8. november 2019

Besvarelserne skal indleveres til dekan-/ledelsessekretariatet på det pågældende fakultet senest
15. januar 2021 klokken 12.00.
Tildeling af medaljer finder sted ved årsfesten i november 2021.