Om årsfesten – Københavns Universitet

Årsfest > Om årsfesten

Københavns Universitets årsfest

Københavns Universitet blev grundlagt i 1479. Lige siden har universitetet fejret sin grundlæggelse ved en årlig begivenhed. 

Årsfesten afholdes tredje fredag i november med kongelig deltagelse og består sædvanligvis af en højtidelighed i universitetets festsal om dagen og et aftenarrangement i samarbejde med en ekstern aktør.

Til årsfesten inviterer rektoratet og fakultetsledelserne ledelses- og studenterrepræsentanter fra universitetet samt årets æresdoktorer, doktorer og pristagere. Herudover inviteres repræsentanter fra forskningsråd, fonde, ministerier og andre af universitetets samarbejdspartnere.