Undervisningsprisen 2021

Københavns Universitet uddeler hvert år til årsfesten Undervisningsprisen til en af universitetets fast- eller deltidsansatte undervisere for god og inspirerende undervisning.

Med Undervisningsprisen ønsker Københavns Universitet at fremhæve og påskønne undervisning af den højeste kvalitet. Årets underviser modtager en porcelænsugle og 25.000 kroner.

Undervisningsprisen, som også kaldes Årets Harald, er opkaldt efter matematikeren Harald Bohr.

Studerende og medarbejdere ved universitetet kan indtil den 3. maj 2021 indsende motiverede forslag til kandidater til Undervisningsprisen.

Københavns Universitets Uddannelsesstrategiske Råd (KUUR) træffer beslutning om tildeling af Undervisningsprisen på baggrund af de modtagne indstillinger.

Undervisningsprisen 2021 bliver overrakt ved årsfesten fredag den 12. november 2021.

Du kan indstille kandidater til Undervisningsprisen 2021 her.

Kriterier for tildeling af Undervisningsprisen

Københavns Universitets Uddannelsesstrategiske Råd (KUUR) har vedtaget nedenstående kriterier for tildeling af Undervisningsprisen. Når du indstiller en underviser til Undervisningsprisen, bedes du give eksempler på, hvordan underviseren lever op til kriterierne. Du må gerne indstille en underviser, selvom du ikke kan redegøre for alle kriterier.

  1. Underviseren bidrager ekstraordinært til at opnå stort engagement, kritisk refleksion og et højt fagligt niveau hos de studerende.
  2. Underviseren formidler vanskeligt stof på en inspirerende måde og giver konstruktiv feedback til de studerende.
  3. Underviseren spiller en væsentlig rolle for fornyelse og kvalitetsudvikling af undervisningen, fx gennem introduktion af nye undervisningsmetoder og ny teknologi eller inddragelse af ny forskningsbaseret viden, til gavn for de studerende.
  4. Underviseren deler erfaringer med og inddrager kollegaer og feedback fra de studerende i udvikling af egen undervisning.
  5. Underviseren understøtter relevans i undervisningen, fx gennem inddragelse af erfaringer fra praksis og inspiration fra eksterne parter.
  6. Underviseren bidrager via sin forskningsbaserede undervisning og vejledning til, at studerende lærer at anvende videnskabelige teorier og metoder.

UFM's Undervisningspris

Når du indstiller en underviser til KU's Undervisningspris 2021 indstiller du samtidigt underviseren til Uddannelses- og Forskningsministeriets (UFM's) Undervisningspris 2022, som har en værdi på i alt 500.000 kr. Københavns Universitets Uddannelsesstrategiske Råd udvælger to undervisere blandt de indstillede til KU's undervisningspris, som bliver KU's nominerede til UFM's undervisningspris det efterfølgende år.

UFM's Undervisningspris hædrer inspirerende og engagerende undervisning og uddeles til to universitetsundervisere på baggrund af nomineringer fra de otte danske universiteter. UFM's undervisningspris uddeles næste gang i efteråret 2021 og KU har hertil nomineret undervisere, der blev indstillet til KU's undervisningspris i 2020. Læs mere om Den Nationale Undervisningspris på UFM's hjemmeside.

Har du spørgsmål?

Kontakt Søren Vernegren Kirk (soren.kirk@adm.ku.dk), Uddannelser & Studerende, for yderligere information om indstillingsproceduren.