Innovationsprisen 2020

Københavns Universitet uddeler for tiende gang Innovationsprisen til KU’s årsfest fredag den 6. november 2020. Prisen uddeles af dekan ved Det Teologiske Fakultet, Kirsten Busch Nielsen og understøtter KU's strategiske tiltag for at fremme innovation og videnssamarbejde med det omgivende samfund.


Hvem kan indstilles?

Prisen gives til en forsker eller forskergruppe, der er ansat på KU, og som har gjort noget særligt for at skabe ny viden og bringe den i anvendelse i samfundet.


Hvilke kriterier lægges der vægt på?

Ved udvælgelsen lægges vægt på, at den pågældende forsker eller forskergruppe har fået fremragende forskning til at resultere i konkret innovation, fx ved at:

  • Skabe nye forskningsresultater og arbejde aktivt for at resultaterne omdannes til forskningsbaserede løsninger eller teknologier og bringes i anvendelse i samarbejde med eksterne partnere;
  • Arbejde aktivt for at fremme den innovative tankegang hos undervisere, ph.d.-studerende og studerende og således være en god ambassadør for innovationsområdet på KU;
  • Bygge nye gode relationer til eksterne partnere især inden for forskningsområder, hvor der ikke er tradition for forsknings-, udviklings- og erhvervssamarbejde.

Ved udvælgelsen vil der blive lagt særlig vægt på den konkrete impact af kandidatens nuværende eller fremtidige forskningsaktiviteter.


Hvem indstiller kandidater, og hvor mange kan indstilles?

Fakulteterne indstiller kandidater til prisen og motiverer deres indstilling via indstillingsskemaet. Det er dekanen, der officielt indstiller kandidater.

Hvert fakultet kan indstille max fem kandidater. Det enkelte fakultet træffer selv afgørelse om, hvorledes fakultetet vil udvælge kandidaterne.


Hvordan bliver vinderen udpeget?

Vinderen udpeges på baggrund af indstillingerne fra fakulteterne af et bedømmelsesudvalg bestående af tre interne og tre eksterne medlemmer:

  • Kirsten Busch Nielsen, Dekan ved Det Teologiske Fakultet og formand for Innovationspriskomiteen
  • Karen Laigaard, Kontorchef for KUs Tech Trans Kontor
  • Jan S. Hesthaven, professor og dekan på School of Basic Sciences, École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), Schweiz, og eksternt medlem af KU’s bestyrelse
  • Paul Van Dun, General Manager, Leuven R&D, KU Leuven, Belgien
  • Amanda Zeffmann, Head of Consultancy Services, Cambridge Enterprise, University of Cambridge
  • Jörn Erselius, Managing Director, Max-Planck Innovation, Munchen
Hvad får vinderen?

Ud over æren følger der med prisen et kunstværk samt en check på 25.000 kr.


Hvordan indstiller du din kandidat?

Udfyld indstillingsskemaet.
Den motiverede indstilling sendes til Forskning & Innovation på inno@adm.ku.dk

Hvornår er fristen for indstilling?

Indstillinger modtages senest fredag den 1. maj 2020.


Har du spørgsmål?

Nærmere oplysning om prisen kan fås hos Karen Laigaard (kala@adm.ku.dk eller tlf.: 35 32 70 54).

Tidligere års vindere:

2011: Kristian Helin, Jesper Christensen, Paul A. C. Closs, BRIC
2012: Keld E. Andersen, Jens Christian Sørensen, Hilmer Sørensen, Institut for Fødevarevidenskab, SCIENCE
2013: Barbara Ann Halkier, Institut for Plante- og Miljøvidenskab, SCIENCE
2014: Matthew Stanley Johnson, Kemisk Institut, SCIENCE
2015: Ingolf Thuesen, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, HUM
2016: Bo Wegge Laursen og Thomas Just Sørensen, Kemisk Institut, SCIENCE
2017: Mette Marie Rosenkilde, Lærke Smidt Gasbjerg, Alexander Hovard Sparre-Ulrich & Jens Juul Holst (JJ Holst gruppen), Biomedicinsk Institut, SUND
2018: Ida Theilade, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, SCIENCE
2019: Gert Martin Hald, Institut for Folkesundhedsvidenskab, SUND