Doktorer

Doktorgraden er den højeste akademiske grad. Graden er blevet tildelt ved universiteter siden Middelalderen, hvor der opstod et system af akademiske grader med doktorgraden som den øverste.

Proceduren er, at doktoranden skriver en disputats, en større videnskabelig afhandling, som efter den er blevet antaget til forsvar af det fakultet, hvortil den hører, skal igennem et mundtligt offentligt forsvar.

Læs mere om doktorgraden