Indstil en kandidat til Innovationsprisen 2017 – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Årsfest > Årsfest 2017 > Innovationspris 2017

Innovationsprisen 2017

Københavns Universitet uddeler for syvende gang Innovationsprisen til KU’s årsfest fredag den 17. november 2017. Prisen uddeles af prorektor for forskning og innovation, Thomas Bjørnholm, og understøtter KU's strategiske tiltag for at fremme innovation og videnssamarbejde med det omgivende samfund.

Fristen for indstillinger var tirsdag den 16. maj.
Du kan derfor ikke længere indstille kandidater til årets innovationspris.

Hvem kan indstilles?

Prisen gives til en forsker eller forskergruppe, der er ansat på KU, og som har gjort noget særligt for at skabe ny viden og bringe den i anvendelse i samfundet. 

Hvilke kriterier lægges der vægt på?

Ved udvælgelsen lægges vægt på, at den pågældende forsker eller forskergruppe har fået fremragende forskning til at resultere i konkret innovation, fx ved at:

  • Skabe nye forskningsresultater og arbejde aktivt for at resultaterne omdannes til forskningsbaserede løsninger eller teknologier og bringes i anvendelse i samarbejde med eksterne partnere;
  • Arbejde aktivt for at fremme den innovative tankegang hos undervisere, ph.d.-studerende og studerende og således være en god ambassadør for innovationsområdet på KU;
  • Bygge nye gode relationer til eksterne partnere især inden for forskningsområder, hvor der ikke er tradition for forsknings-, udviklings- og erhvervssamarbejde.

Ved udvælgelsen vil der blive lagt særlig vægt på den konkrete impact af kandidatens nuværende eller fremtidige forskningsaktiviteter.

Hvem indstiller kandidater, og hvor mange kan indstilles?

Fakulteterne indstiller kandidater til prisen og motiverer deres indstilling via indstillingsskemaet. Det er dekanen, der officielt indstiller kandidater.

Hvert fakultet kan indstille max fem kandidater. Det enkelte fakultet træffer selv afgørelse om, hvorledes fakultetet vil udvælge kandidaterne.

Hvordan bliver vinderen udpeget?

Vinderen udpeges på baggrund af indstillingerne fra fakulteterne af et bedømmelsesudvalg bestående af tre interne og fire eksterne medlemmer:

  • Thomas Bjørnholm, Prorektor for forskning og innovation (formand)
  • Karen Laigaard, Kontorchef for KU's Tech Trans Kontor
  • Kari Melby, Prorektor for forskning på Norges Teknisk-Naturvidenskabelige Universitet og medlem af KU’s bestyrelse
  • Charlotte Rønhof, Underdirektør i DI
  • Stina Vrang Elias, Administrerende direktør i DEA
  • Paul Van Dun, General Manager, Leuven R&D, KU Leuven, Belgien
  • Amanda Zeffmann, Head of Consultancy Services, Cambridge Enterprise, University of Cambridge

Hvad får vinderen?

Ud over æren følger der med prisen et kunstværk samt en check på 25.000 kr.

Hvordan indstiller du din kandidat?

Hvornår er fristen for indstilling?

Indstillinger modtages senest tirsdag den 16. maj 2017.

Har du spørgsmål?

Nærmere oplysning om prisen kan fås hos Karen Laigaard
(kala@adm.ku.dk eller tlf.: 35 32 70 54).