Doktorer – Københavns Universitet

Årsfest > Årsfest 2017 > Doktorer

Doktorer

Doktorgraden er den højeste akademiske grad. Graden er blevet tildelt ved universiteter siden middelalderen, hvor der opstod et system af akademiske grader med doktor som den øverste.

Proceduren er, at doktoranden skriver en disputats, en større videnskabelig afhandling, som efter den er blevet antaget til forsvar af det fakultet, hvortil den hører, skal igennem et mundtligt offentligt forsvar.

Årets doktorer 2017:

Doktorgraden i teologi (doctor theologiae/dr.theol.)

 • Mette Birkedal Bruun
 • Carsten Selch Jensen

Doktorgraden i jura (doctor juris/dr.jur.)

 • Andreas Bloch Ehlers

Doktorgraden i medicin (doctor medicinae/dr.med.)

 • Kirstine Amris
 • Christen Bertel Lykkegaard Andersen
 • Ove Andersen
 • Frederik Clausen
 • Casper Hagen
 • Philip Hasbak
 • Jacob Thomsen Lønborg
 • Klaus Martiny
 • Bente Ruth Scharvik Olesen
 • Henrik Sørensen
 • Tove Filtenborg Tvedskov
 • Ivan Richter Vogelius
 • Torquil Watt


Doktorgraden i filosofi (doctor philosophiae/dr.phil.)

 • Bjarne Grønnow
 • Kaare Rübner Jørgensen
 • John Lund


Doktorgraden i odontologi (doctor odontologiae/dr.odont.)

 • Simon Storgaard Jensen

Doktorgraden i statskundskab (doctor scientiarum politicarum/dr.scient.pol.)

 • Gorm Harste

Doktorgraden i naturvidenskab (doctor scientiarum/dr.scient.)

 • Erik Skovbjerg Rasmussen